18 Apr Uusi ilmiö: Nuoret ovat muuttumassa kriittisemmiksi vaikuttajia kohtaan

Kansainvälinen UM mediatoimistoketju (IUM) tekee vuosittain Wave-tutkimuksen, joka on maailman suurin ja kenttätyöltään pitkäkestoisin sosiaalisen median käyttöä mittaava tutkimus. Tutkimus kattaa yli 78 maata ympäri maailmaa, ja edustaa siten yli 1,5 miljardin henkilön näkemyksiä ja tarpeita sosiaalista mediaa kohtaan.

Tutkimus antaa kattavan kuvan juuri tällä hetkellä sosiaalisen median käyttöä ohjaavista trendeistä ja asenteista. Halusinkin lähteä pureutumaan tässä blogissa vaikuttajien suosioon roolimalleina ja vaikuttajien luotettavuuteen.

Vaikuttajamarkkinointi on ollut kovassa kasvussa viime vuosien aikana. Ovatko suosittujen vaikuttajien feedit jo liian täynnä kaupallisia yhteistöitä? Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi kuluttajat ovat muuttuneet entistä kriittisemmiksi vaikuttajien suosituksia ja mielipiteitä kohtaan. Huonosti toteutetuissa yhteistöissä kaupallisuus paistaa läpi, ja yhteistyö voi tuntua päälle liimatulta.

Wave-tutkimus on seurannut jo neljänä peräkkäisenä vuonna, miten kuluttajien luottamus vaikuttajien mielipiteisiin eri tuotteista ja palveluista on kehittynyt. Tutkimuksen mukaan vaikuttajien suosio roolimalleina ei ole kasvanut kovinkaan paljoa viime vuosien aikana Suomessa, tai globaalistikaan. Tutkimukseen osallistujilta on kysytty luottavatko he eri vaikuttajien mielipiteisiin erilaisista tuotteista ja palveluista. Ja tutkimuksessa ilmeni, että globaalisti luottamus vaikuttajien mielipiteisiin on kasvanut maltillisesti viime vuosien aikana. Viime vuonna toteutetun tutkimuksen mukaan suunta on nyt kääntynyt jopa hieman laskuun.

Suomessa kuluttajien usko vaikuttajiin ei koskaan ole ollut globaalien tulosten tasolla. Suomalaiset ovatkin luontaisesti hieman kriittisempää kansaa ja suhtautuvat varautuneemmin kaupallisiin yhteistöihin. Ostopäätöksiä pohditaan pidempään ja taustatyöt tehdään huolella.

Viime vuonna luvut ovat kuitenkin kääntyneet selvään laskuun myös Suomen osalta, mutta noudattavat kuitenkin Pohjoismaiden keskiarvoa (21 %). Suomalaisten miesten ja naisten välillä on myös eroja siihen, kuinka paljon he luottavat vaikuttajiin. Tutkimukseen osallistuneista naisista 27 % piti vaikuttajien mielipiteitä luotettavina. Miehet taas ovat sitäkin kriittisempiä, sillä vain 18 % tutkimukseen osallistuneista miehistä piti vaikuttajien mielipiteitä luotettavina.

Lähde: Wave 9

Tutkimuksessa on tarkasteltu myös vaikuttajien mielipiteiden luotettavuutta eri ikäryhmissä. Tutkimustuloksia on kertynyt tästä kolmelta viime vuodelta. Suurimmat muutokset asenteissa voidaan havaita nuoremmissa ikäluokissa. Erityisesti 16–24-vuotiaiden kriittisyys vaikuttajia kohtaan on lisääntynyt huomattavan paljon. Myös 25–34-vuotiaat ovat muuttuneet selvästi kriittisemmiksi.

Yli 35-vuotiaat ovat vasta viime vuosien aikana löytäneet blogien ja vlogien maailman. Aikuiset ovat nyt kiinnostuneempia eri yhteisöpalveluista, kuin aiemmin ja haluavat jopa itse tuottaa sisältöä. Vanhempia ikäryhmiä puhuttelevia vaikuttajia onkin nykyään enemmän tarjolla.

Lähde: Wave 9

Yhteenvetona tutkimustuloksista voisi päätellä, että on entistä tärkeämpää miettiä, minkälaista yhteistyötä toteutetaan ja kenen kanssa. Vaikuttajan on sovittava hyvin yhteen tuotteen tai palvelun kanssa, jotta yhteistyö on uskottava, luonteva ja aito. Huonosti toteutetut yhteistyöt heijastuvat suoraan kuluttajien mielipiteisiin vaikuttajista, sekä lisäävät kriittisyyttä vaikuttajamarkkinointia kohtaan.

 

Jenni Reitti, Senior Digital Strategist