Tiedolla Johtaminen

Tutkimuksella ja analytiikalla tietoa päätöksentekoon

Tällä hetkellä käytössämme on dataa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Olemassa olevan tiedon voi karkeasti jakaa kahteen osaan: siihen, mitä kuluttajat sanovat tekevänsä, kokevansa ja näkevänsä – perinteiseen tutkimustietoon – sekä siihen, miten he ihan oikeasti toimivat ja käyttäytyvät – analytiikkatietoon.

 

IUM tarjoaa sinulle kaikki tarvitsemasi tutkimuspalvelut. Käytössämme on omistajaketjujemme kansainvälisesti käyttämiä tutkimusmalleja ja trendiraportteja – toki räätälöimme tutkimuksemme aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ja pelkän yhteenvedon sijaan saat meiltä asiantuntevan näkemyksen siitä, mitä yrityksesi kannattaa tehdä seuraavaksi.

 

Analytiikkadata kertoo asiakkaittesi liikkeistä ja kiinnostuksen kohteista, kyselemättä niistä erikseen. Minkälaisista sisällöistä asiakkaasi ovat kiinnostuneita? Kuinka päätyivät sivustollesi? Mitä ostivat ja mitä eivät? Miten erilaiset kohderyhmät reagoivat mainontaan jne.

 

Kaikki tämä data voidaan panna ”isoon myllyyn” ja löytää ne tekijät, jotka eniten selittävät myyntiä. Käytössämme on monien kansainvälisten markkinointipäättäjien maailman parhaaksi kehuma mallinnusmenetelmä, jonka avulla asiantuntijamme löytävät varmasti ne tekijät, joihin keskittymällä optimoit myyntiäsi parhaiten, selvität oikean tason mediabudjetillesi sekä parhaan mediamixin. Mallinnustietoa voidaan hyödyntää myös eteesi tulevissa uusissa tilanteissa, esim. kun markkinointibudjettia leikataan tai kun kilpailija lisää mediapanostuksiaan.

 

Niin tutkimus- ja analytiikkadata kuin yrityksesi avaintunnusluvutkin voidaan yhdistää helppokäyttöiseen dashboardiimme. Sen avulla eri tietolähteitä voidaan helposti analysoida ristiin ja löytää niiden keskinäiset korrelaatiot sekä visualisoida yrityksesi eri sidosryhmille juuri heitä kiinnostavat tunnusluvut päätöksentekoa tukemaan.