Sisältömarkkinointi

Sosiaalinen Media ja Digituotannot

Sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Se on paljon sanottu, mutta ei vähääkään liioitellen. Suurin SoMe-yhteisö Facebook tavoittaa yli 2 miljoonaa suomalaista viikoittain. Instagram, Twitter, LinkedIn jne. ovat vakiinnuttaneet asemansa, mutta uusiakin palveluja syntyy ja niiden käyttöönotto on nopeaa. Malliksi WhatsApp-palvelu, jonka käyttö on ollut räjähdysmäisessä kasvussa. Yli 80 % suomalaisista 13–29 -vuotiaista käyttää jo kyseistä pikaviestipalvelua. Myös Snapchat on hurjassa kasvussa, etenkin nuorison parissa yli 290 000 viikottaisella käyttäjällään.

 

Digiajassa kaikki media on sosiaalista ja sosiaaliset mediat ovat siirtyneet viestinnän keskiöön, kaikissa ikäryhmissä. Kyse ei ole enää siis sivujuonteesta tai kivasta lisästä. Kuluttajien monikanavainen media- ja päätelaitekäyttö sekoittaa markkinointiviestintää ja yritysten on seurattava kehitystä. Sosiaalisen median peruspresenssi sekä johdonmukainen strategia on ehdoton minimivaatimus. Sen lisäksi asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen suosittelemme myös syvällisempää pohdintaa. Kuinka voimme palvella nykyisiä asiakkaita ja prospekteja paremmin? Kuinka eri sisällöt palvelevat ostopolkua ja yrityksen markkinointistrategiaa? Kuinka hoitaa viestintä asiakkaiden kanssa hyvinä ja huonoina hetkinä? Kuinka olla relevantti eri kohderyhmille eri kanavissa? Voiko yhteisö vivuttaa myynninohjauksessa? Kuinka oppia jatkuvasti, kuulla kriittiset signaalit ja kehittää koko liiketoimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa? Näillähän päästään jo hyvään alkuun, tervetuloa sosiaalisen median aikakaudelle!

 

Meillä on vuosien käytännön kokemus sisältö-strategioiden sekä niiden toteuttamiseen liittyvän päivittäisen työn pyörittämisestä. Me tiedämme, että puhuttelevan, reaktiivisen ja yllätyksellisen sisällön takana on suunnitelma ja prosessi, joka tuntee sosiaalisen median, digituotannot, kohderyhmän ja asiakkaan liiketoiminnan.

 

Workshop

Workshopissa kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa hyvän pohjan sisältömarkkinoinnissa onnistumiselle. Selkeä strategia ja prosessi tekevät käytännön työstä jouhevaa.

Lue lisää…

 

Social Media Management

SoMe-yhteisön ylläpitoon kannattaa panostaa. Hyvä vuorovaikutus kohdeyleisön kanssa vahvistaa brändimielikuvaa ja viimeistelee sisältösuunnitelman. Hoidamme profiilien moderoinnin, johon kuuluu muun muassa kommentteihin vastaamista ja niistä tykkäämistä sekä epäsopivan sisällön poistamista. Tuotamme sisältöä Facebook-mainonnan ehdoilla ja teemme kattavat raportit sivujen menestyksestä.

Lue lisää…

 

Sosiaalisen Median mainonta

Eri kanavien (mm. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) tarjoamat mainontamahdollisuudet muuttuvat jatkuvasti ja niiden tehokas hyödyntäminen vaatii käytännön osaamista sekä ymmärrystä tuloksien kehityksestä. IUM:llä on monen vuoden kokemus tehokkaasta SoMe-mainonnasta, jolla generoidaan näkyvyyttä ja kauppaa.

Lue lisää…