31 Oct Maailman suurin SoMe-tutkimus tuo ymmärrystä trendien syntyyn – Vahva brändi viestii ”hetkissä”

Tiedolla johtamisesta on tullut pysyvä osa nykyaikaista markkinointiviestintää. Dataa ja perinteistä tutkimusta yhdistämällä pyritään entistä vahvemmin ymmärtämään viestin vastaanottajaa, arvopohjaa, asenteita ja motiiveja. Tiedolla johdettu ja vahvoihin insight-löydöksiin nojaava viestintä on vastaanottajalle relevanttia ja merkityksellistä, eli vaikuttavaa.

IUM:n omistajaketju IPG Mediabrands panostaa vahvasti tiedolla johtamiseen ja tuottaa jatkuvasti erilaisia tutkimuksia strategisen suunnittelun tueksi. Yksi näistä tutkimuksista on Wave-tutkimus, joka on maailman suurin ja kenttätyöltään pitkäkestoisin sosiaalisen median käyttöä mittaava tutkimus. Tutkimus kattaa yli 78 maata ympäri maailmaa, ja edustaa siten yli 1,5 miljardin henkilön näkemyksiä ja tarpeita sosiaalista mediaa kohtaan.

Tutkimus antaa kattavan kuvan juuri tällä hetkellä sosiaalisen median käyttöä ohjaavista trendeistä ja asenteista, mutta lisäksi kertoo myös eri päätelaitteiden ja sosiaalisen median kanavien nykytilasta. Wave-tutkimus ei ainoastaan auta meitä tunnistamaan sosiaalisen median käyttöön ja sisällönkulutukseen liittyviä trendejä vaan myös auttaa meitä ymmärtämään toiveita ja motiiveja, jotka näitä trendejä ohjaavat. Tutkimus tarjoaa IUM:lle perusteellista ymmärrystä kuluttajien sosiaalisen median käyttäytymisestä, jonka avulla pystymme auttamaan asiakkaitamme rakentamaan pitkäaikaisia suhteita taas heidän asiakkaidensa kanssa.

Wave-tutkimussarja

Wave-tarina alkaa jo vuodesta 2006, jolloin tunnistettiin tarve mitata sosiaalisen median laajuutta ja vaikutuksia kaikkialla maailmassa. Tarpeeseen syntyi lähes vuosittain toteutettava Wave-tutkimus, joka elää ja kehittyy vuosi vuodelta. Jokaisen Waven eli aallon avulla on tarkoitus laajentaa ja syventää ymmärrystä sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksen tarkoituksena on aikaansaada näkemyksiä, jotka auttavat asiakkaitamme navigoimaan onnistuneesti tässä jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa. Jokainen Wave edustaa siten tällä hetkellä pinnalla olevaa sosiaalisen median teemaa. Pinnalla oleva teema on tunnistettu nousevaksi sosiaalisen median ilmiöksi, koettu sen olevan erityisen tärkeä ja otettu lähempään tarkasteluun. Kunkin teeman valintaan ovat vaikuttaneet muun muassa edellisestä Wave-tutkimuksesta saadut tutkimustulokset.

Vuosi vuodelta Wave on opettanut meille, että tämä ei ole vain tarina ennennäkemättömästä kasvusta, vaan myös sosiaalisesta evoluutiosta. Kun ensimmäiset tutkimukset keskittyivät mittaamaan sosiaalisen median laajuutta, tarkastellaan viimeisimmässä, Wave 9:ssä, jo paljon syvällisempää ja monimuotoisempaa teemaa. Uusimman Waven avulla pystymme tunnistamaan, millaiset hetket kuluttajien arjessa ovat niitä kaikkein otollisimpia hetkiä juuri brändille olla esillä. Se kertoo, millaisia tunteita ja tarpeita näihin hetkiin liitetään, ja sitä kautta ohjaa meitä tekemään juuri kyseiseen hetkeen sopivaa sisältöä. Mukana on myös joukko brändejä, joiden käyttäjien sosiaalisen median käyttäytymistä pystymme tarkastelemaan ja vertailemaan.

Säännöllisesti toteutettava Wave-tutkimus mahdollistaa datan vertailun usean vuoden ajalta, jolloin näemme mihin suuntaan erilaiset trendit kehittyvät. Suomen datan lisäksi käytössämme on 78 muun maan kattava globaali data sekä pohjoismaita edustava Nordic-data. Wave toimii erinomaisena pohjana sosiaalisen median strategian suunnittelussa. Tutkimuksen avulla pystymme tunnistamaan, millaista sisältöä erilaiset kohderyhmät kuluttavat ja jakavat. Ymmärrys sisältöjen kuluttamisesta mahdollistaa meidän ohjata asiakkaidemme sosiaalisen median suunnittelua sille annetun tavoitteen asettamaan suuntaan. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi aikaansaada tuotteen kokeilua sosiaalisen median kautta, antaa Wave-tutkimus meille pohjatietoa siihen, millainen sisältö toimii tähän tavoitteeseen kaikkein tehokkaimmin.

Järjestämme Wave-tutkimuksen pohjalta asiakasräätälöityjä workshopeja, joissa on mahdollista pureutua oman brändisi sosiaalisen median tekemiseen ja strategiaan. Lisätietoja saat IUM yhteyshenkilöltäsi.

 

Sari Rytkönen, Research Manager