19 Jan Eväitä hyvään ja toimivaan tiimityöhön

 

Mediatoimiston työhön kuuluu olennaisena osana tiivis tiimityöskentely vuoden ympäri, ihan jokaisena päivänä. Tiimityö on oma taiteenlajinsa ja tietysti myös vaatii omia vahvuuksia. IUM onkin viime vuosina onnistunut tiimityössä poikkeuksellisen hienosti, sen kertoo menestyminen niin Great Place to Work -tutkimuksessa, kuin myös vuosi toisensa jälkeen kärkipään tulokset IPG Mediabrandsin vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissakin.

Kysymys kuuluukin: millainen on hyvä tiimi ja miten tiimistä saadaan toimiva? Ensinnäkin hyvä tiimi ei ole sattuman kauppaa, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Hyvä tiimi ei synny hetkessä, vaan se kehittyy ajan myötä, ja sillä on myös jatkuva halu kehittää itseään. Tiimityössä avainasemassa ovat avoin kommunikaatio ja tasa-arvoinen kohtelu. Hyvä tiimi on nimensä mukaisesti tiimi ja se saa aikaan enemmän yhdessä, kuin sen jäsenet yksin.

Hyvän tiimihengen ja tiimityön luominen on koko tiimin vastuulla. Kaikkien tulee kannustaa ja luottaa toisiinsa ja onnistumisia juhlitaan yhdessä, ja takapakeista opitaan tiiminä. Oli kyseessä siis onnistuminen tai epäonnistuminen, ylä- ja alamäet hitsaavat tiimin jäseniä yhteen. Hyvällä tiimillä on yhteinen ja selkeä tavoite, jota sen jäsenet kaikki tavoittelevat yhdessä.

Vaikka tiimi on kokonaisuus, sen muodostavat yksilöt. Tiimin yhteisen vastuun lisäksi jokaisella tiimiläisellä on luonnollisesti myös omat vastuualueensa. Tiimin jäsenen tehtävänä on kannustaa tiimitovereitaan, ja luottaa sekä omaan että toisten työhön. Tavoitteena on luoda mahdollisimman turvallinen ja vakaa tunne tiimissä, jolta saa tukea kaikenlaisissa haasteissa, pyytämättäkin. Vakaa ja turvallinen olo vie pois epävarmuuden olon ja saa tiimin voimaan paremmin ja keskittymään hyvän tuloksen aikaansaantiin. Jos jollakin on epävarma olo, luonnollisesti se vaikuttaa myös työn tulokseen. Ketään ei siis saa jättää yksin, koska vastuu tiimin onnistumisesta on kaikilla tasapuolisesti.

Koska tiimin jäsenet ovat erilaisia, tulisi kaikkia erilaisuuksia pyrkiä pitämään vahvuuksina. Erilaiset ihmiset täydentävät toisiaan ja nivoutuvat yhteen muodostaen tiimistä entistä vahvemman. Tiimi, jossa erilaiset persoonat, työtavat ja kokemukset yhdistyvät, vahvistavat tiimiä. Koska töitä tehdään erilaisten ihmisten kanssa, on tärkeää ottaa toinen toisensa huomioon kunnioittavasti ja arvostaa jokaista persoonaa. Toiset rakastavat esiintymistä, toiset luovaa suunnittelua ja toiset Exceleitä ja raportointia, joten on erityisen tärkeää hyväksyä omat tiimiläiset sellaisina, kuin he ovat. Erilainen osaaminen ja erilaiset persoonat ovat tiimille iso rikkaus.

Jokaista ihmistä tulee arvostaa ja kunnioittaa sellaisina kuin he ovat, kuitenkaan unohtamatta kannustamista kehittymään, sillä yksilön kehitys tukee aina koko tiimin kehitystä. Vaikka jokaiseen työtehtävään kuuluu sekä mielekkäitä että vähemmän mielekkäitä työtehtäviä, on tärkeää antaa jokaiselle mahdollisuus keskittää työtehtäviään myös siihen, mitä he osaavat parhaiten. Näin heille ei tule turhaa jatkuvaa pelkoa epävarmuudesta tai epäonnistumisesta. Muista rohkaisun sanat ja pyri antamaan mahdollisuus jokaisen tehdä niitä asioita mistä pitää, ja joissa haluaa kehittyä. Jokaisen kehittyminen ei ole siis ainoastaan tiimin vetäjän vaan jokaisen tiimiläisen vastuulla. Kaikkien otettua siitä yhteinen vastuu, saa sillä ylläpidettyä kaikkien motivaatiotasoa ja kehittymishaluja.

Koko tiimillä ja jokaisella tiimin jäsenellä on oikeus tietää miten omaa työtä mitataan ja miten työn kehittymistä seurataan, säännöllisesti. Palautteen anto on tärkeää, oli se sitten positiivista kun on onnistuttu tai kerrotaan, kun jokin ei ole täysin onnistunut. Palautetta ei koskaan anneta liikaa, vaan jatkuva avoimuus työn laadusta kehittää sekä palautteen antajaa että vastaanottajaa. Kiitoksen, hymyn ja positiivisen asenteen muistaminen varsinkin hektisessä työtilanteessa, saavat ihmeitä aikaan ja niillä saa helposti kenen tahansa suupieliä kohoamaan.

Loppuun vielä: Muista kunnioittaa ja arvostaa omaa tiimiä aidosti ja empaattisesti, mutta samanaikaisesti myös haasta itseäsi ja kaveriasi. Kehittyvä tiimi on vahva, hyödyntää kaikkea osaamistaan ja on näin todellinen voimavara yritykselle. Hyvä olo kumpuaa aina tiimistä ulospäin, jolloin tiimin kanssa on aina mukava työskennellä.

 

Marja Uski, Head of Client Unit